Продукти

Разгледайте нашите иновативни предложения за повече отзиви

Над 95% от

всички интернет потребители правят проверка на отзиви преди да купят продукт.

Цели 97% от

всички интернет потребители четат отзиви за локални бизнеси.

Над 94% от

всички интернет потребители потвърждават, че лоши отзиви са ги отказвали от конкретен бизнес.

Над 74% от

потребителите вярват, че отзивите увеличават доверието към бизнеса.

0